Grafikler » Grafik Türleri

Excel Grafik Türleri

Grafikler verilerin görsel bir gösterimidir. Grafiğin grafik biçimi, çok miktarda verinin ve farklı diziler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Grafik büyük resimleri de gösterebilir; böylece, verilerinizi çözümleyebilir ve önemli eğilimleri arayabilirsiniz .

 

Sütun Grafikler

Sütun (Column) grafikler çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin karşılaştırılmasını sağlar. Belli bir zaman aralığındaki değişiklikleri gösterir. Sütun grafikler belli bir seri verinin özellikle zamana bağlı değişiklileri göstermek için kullanılır. Yani karşılaştırmanın en kolay yapıldığı grafik türüdür. Kategoriler yatay, değerler ise dikey olarak düzenlenirler. 

Çizgi Grafikler

Çizgi grafik, sayısal verileri grafik olarak göstermek için uygundur ve veri kategorileri arasındaki değer değişikliklerini ifade ederken özellikle kullanışlıdır. Çizgi grafiğinde yatay ve düşey olmak üzere iki tane eksen vardır. Yatay eksende değerlendirilen verilerin isimleri yazılırken düşey eksende bu verilere göre olan değişim değerleri belirtilir.

Pasta Grafikler

Pasta grafiği gösterilmek istenen büyüklüklerin bir dairenin dilimleri biçiminde sunulmasıdır. Her alana düşen daire diliminin merkez açısı hesaplanarak daire içinde belirtilir. Daire grafikleri ölçülen değerlerin birbiri ile karşılaştırılması için kullanılır. Bir pasta şeklindeki dairesel grafik içinde bulunan her dilim bir kategoriyi gösterir.

Halka Grafikler

Pasta grafiği gibi, halka grafiği de parçaların bütünle olan ilişkisini gösterir, ancak halka grafiği birden fazla veri serisi içerebilir.

 

 

Çubuk Grafikler

Çubuk grafikleri, tek tek öğeler arasındaki karşılaştırmayı gösterir. Çubuk Grafik türünde toplanan bilgiler sütun şeklindeki grafiklerle gösterilir. Sütun grafiğinde iki eksen vardır. Yatay ve düşey eksende ölçülen değerlerin birbirine göre durumları çubuklarla belirtilir. Çiftli sütunlar halinde çizildiğinde farklı iki veri kümesinin karşılaştırılmasını da sağlarlar.

Alan Grafikler

Çizgi grafikte olduğu gibi alan grafiği de bir veya daha fazla veri dizisini grafik olarak gösterir ve özellikle de veri kategorileri arasındaki değer değişikliklerini ifade etmede kullanışlıdır.

 

 

XY (Dağılım) Grafikleri

Değişik veri serilerindeki ilişkileri göstermek yada iki ayrı gruptaki verileri xy koordinatlarıyla aynı veri serisi olarak göstermek için kullanılırlar. Genellikle bilimsel verilerde işe yarayan bir grafik tipidir.

 

 

Baloncuk (Buble) Grafikleri

Baloncuk grafikler xy (dağılım) grafik tipinin değişik bir halidir. Veri işaretçilerinin büyüklüğü 3. veri serisinin değeridir. Baloncuk boyutu belirli olduğundan, baloncuk grafikler, dağılım grafiğinin noktalarına yeni bir ölçü katar. Her baloncuk, koordinatları üç sayısal değerle belirlenen bir değerdir.

Radar Grafikleri

Her veri serisi ortadan başlayan bir eksen üzerinde kendi eksenine sahiptir. Çizgiler ise aynı seri içindeki değerleri birbirlerine bağlalar. Bir seri verinin değerlerini birbirlerine göre karşılaştırmak için kullanılır.

 


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »