Excel » Kısa Yollar

SHIFT Kombinasyonlu Kısa Yol Tuşları

CTRL Kombinasyonlu Kısa Yol Tuşları

İşlev Kombinasyonlu Kısa Yol Tuşları

 

Excel > Kısa Yollar > CTRL Kombinasyonlu Kısa Yol Tuşları

TUŞ AÇIKLAMA
CTRL+SHIFT+( Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
CTRL+SHIFT+) Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.
CTRL+SHIFT+& Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
CTRL+SHIFT_ Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
CTRL+SHIFT+~ Genel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+$ İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
CTRL+SHIFT+% Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+^ İki ondalık basamaklı Üstel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+# Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+@ Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
CTRL+SHIFT+! İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+* Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.
CTRL+SHIFT+: Geçerli saati girer.
CTRL+SHIFT+" Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.
CTRL+SHIFT+Artı (+) Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+eKSİ (-) Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+; Geçerli tarihi girer.
CTRL+` Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+' Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.
CTRL+1 Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+2 Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+3 İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+4 Alt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+5 Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
CTRL+6 Nesneleri gizleme, görüntüleme, nesneler için yer tutucuları görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+8 Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
CTRL+9 Seçili satırları gizler.
CTRL+0 Seçili satırları gizler.
CTRL+A

Tüm çalışma sayfasını seçer.Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A tuşları geçerli bölgeyi seçer.

CTRL+A tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir.

CTRL+A tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+ÜST KARAKTER+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+C

Seçili hücreleri kopyalar.

CTRL+C tuşlarının ardından tekrar CTRL+C tuşlarına basmak Pano'yu görüntüler.

CTRL+D Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.
CTRL+F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

ÜST KARAKTER+F5 de bu sekmeyi görüntüler, ÜST KARAKTER+F4 ise son Buleylemini tekrarlar.

CTRL+ÜST KARAKTER+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendiriletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G

Git iletişim kutusunu görüntüler. F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+H Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .
CTRL+I İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+K Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler içinKöprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+N Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturur.
CTRL+O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için, Aç iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+ÜST KARAKTER+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.

CTRL+P

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+ÜST KARAKTER+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendiriletişim kutusunu gösterir.

CTRL+R Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.
CTRL+S Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL+T Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+U

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+ÜST KARAKTER+U tuşları formül çubuğunu genişletilmesi ve daralması arasında geçiş yapar.

CTRL+V

Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+W Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+X Seçili hücreleri keser.
CTRL+Y Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.
CTRL+Z

Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır.

CTRL+ÜST KARAKTER+Z, Geri Al ya da Yinele komutunu, Akıllı Etiketleri Otomatik Düzelt görüntülendiğinde son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yinelemek için kullanır.

 

 

 


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »