İleri Excel » Form Kontrolleri

Scroll Bar (Kaydırma Çubuğu)

Kaydırma oklarını tıklattığınızda veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde bir değer aralığı boyunca kayar. Kaydırma kutusuyla iki kaydırma okundan birinin arasını tıklatarak, bir değer bölmesi (önceden ayarlanmış bir aralık) boyunca ilerleyebilirsiniz. Genellikle, kullanıcı kullanıcı ilişkili hücreye veya metin kutusuna metin değerini doğrudan da yazabilir. Büyük bir değer aralığını belirlemeniz veya ayarlamanız gerektiğinde ya da tam duyarlığın önemli olmadığı durumlarda kaydırma çubuğunu kullanın. 

Scrool Bar form denetimini eklemek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

 

1. Developer (Geliştirici) sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

Developer segmesini görüntüleme.

 

2. Developer sekmesinin Controls grubunda Insert' e tıklatın.

 

3. Insert açılan menü altında bulunan düğmeyi tıklayınız.

 

4. Denetimin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 

5. Denetimin özelliklerini belirtmek için nesnenin üzerine sağ tıklayıp "Format Contol"e tıklayınız.

 

6. Control segmesi altından denetim özelliklerini belirleyin.

 

Denetimin özelliklerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:
Current Value : Kaydırma çubuğu üzerinde kaydırma kutusunun konumuna karşılık gelen değerdir. En küçük değerden küçük ve en büyük değerden daha büyük bir değer alamaz.
Minumum Value : En küçük değer kutusuna, kullanıcının kaydırma kutusunu dikey kaydırma çubuğunun en tepesine veya yatay kaydırma çubuğunun sol ucuna konumlandırarak belirtebileceği en küçük değeri girin.
Maximum Value : En büyük değer kutusuna, kullanıcının kaydırma kutusunu dikey kaydırma çubuğunun tepesinden en uzak konuma veya yatay kaydırma çubuğunun sağ ucuna konumlandırarak belirtebileceği en büyük değeri girin
Incremental Change : Artış değeri kutusunda, kaydırma çubuğunun iki ucundaki oklardan biri tıklatıldığında, değerin ne miktarda artacağını veya azalacağını ve kaydırma kutusunun ne derece hareket edeceğini girin.
Page Change : Sayfa değişimi kutusunda, kaydırma kutusuyla iki uçtaki oklardan birinin arasındaki alan tıklatıldığında, değerin ne miktarda artacağını veya azalacağını ve kaydırma kutusunun ne derece hareket edeceğini girin.
Cell Link : Hücre bağlantısı kutusunda, kaydırma kutusunun geçerli konumunu içeren hücre başvurusunu girin.

 

Örnek :


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »