İleri Excel » Form Kontrolleri

Excel Form Denetimleri

Form denetimleri, Excel sürüm 5.0'dan itibaren önceki Excel sürümleriyle uyumlu olan özgün denetimlerdir. Form denetimleri, XLM makro sayfalarında da kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

VBA kodu kullanmadan hücre verilerine kolayca başvuru yapmak, bu verilerle etkileşimde bulunmak istediğinizde Form denetimlerini kullanabilirsiniz.

Form denetimleri kullanarak da makroları çalıştırabilirsiniz. Varolan bir makroyu bir denetime iliştirebilir veya yeni bir makro yazabilir ya da kaydedebilirsiniz. Form kullanıcısı denetimi tıklattığında, denetim makroyu çalıştırır.

From Control paneli hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Label (Etiket)

Bir hücre veya metin kutusunun amacını tanımlar veya açıklayıcı metin (başlıklar, resim yazıları, resimler gibi) ya da kısa yönergeler görüntüler.

Group Box (Grup Kutusu)

İlişkili denetimleri isteğe bağlı bir etiketle birlikte dikdörtgen içinde tek bir görsel birimde gruplandırır. Genelde seçenek düğmeleri, onay kutuları veya yakın ilişkili içerikler gruplandırılır.

Button (Düğme)

Kullanıcı tıklattığında bir eylem gerçekleştiren bir makro çalıştırır

 

 

Check Box (Onay Kutusu)

Karşıt veya açık bir seçenek gösteren bir değeri açar veya kapatır. Bir çalışma sayfası veya grup kutusu içinde birden fazla onay kutusu seçebilirsiniz. Bir onay kutusu üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık.

Option Button (Seçenek Düğmesi)

Sınırlı sayıdaki iki taraflı açık seçenekler arasından birini seçmeye izin verir; seçenek düğmesi genelde bir grup kutusu veya çerçeve içinde bulunur. Bir seçenek düğmesi üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık.

List Box (Liste Kutusu)

Kullanıcının aralarından seçim yapabileceği bir veya birden çok metin öğesinin listesini görüntüler. Sayı veya içerik olarak değişebilecek fazla sayıda seçeneği görüntülemek için liste kutusu kullanın.

 

Combo Box (Açılan Kutu)

Açılan liste kutusu oluşturmak için metin kutusuyla liste kutusunu birleştirir. Açılan kutu liste kutusundan daha küçüktür, ancak liste öğelerini görüntülemek için kullanıcının aşağı oku tıklatmasını gerektirir.

 

Scroll Bar (Kaydırma Çubuğu )

Kaydırma oklarını tıklattığınızda veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde bir değer aralığı boyunca kayar. Bunun yanı sıra, kaydırma kutusu ile iki kaydırma okundan birinin arasındaki alanı tıklatarak bir değer bölmesi (önceden ayarlanmış bir aralık) boyunca ilerleyebilirsiniz. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

Spin Button (Değer Değiştirme Düğmesi )

Sayı artışı, saat veya tarih gibi bir değeri artırır veya azaltır. Değeri artırmak için yukarı oku tıklatın; değeri azaltmak için aşağı oku tıklatın. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »