Fonksiyonlar » Matematik Fonksiyonları

AGGREGATE Fonksiyonu

İlk bakışta AGGREGATE fonksiyonu SUBTOTAL fonksiyonu ile benzer gibi görünüyor. AGGREGATE fonksiyonu subtotal ile yapamadığınız gizli veya hatalı satırları görmezden gelerek hesaplamalar yapmanızı sağlar. Ancak aşağıdaki örnekleri incelerseniz çok daha fazla güç sunduğunu görebilirsiniz.

Aggregate fonksiyonun iki farklı kullanım şekli vardır. Refarans ve Dizi

 

Referans Biçimi

AGGREGATE (function_num; options; ref1; ref2 ; ...)

 

function_num : Gerekli. Bu fonksiyonun 1-13 arasında kullanılabilecek fonksiyon numarasıdır. Aşağıda bu fonksiyonların listesini bulabilirsiniz.

options : Gerekli. Fonksiyon için belirtilen değerlendirme aralığının dışında bırakılacak işlev türüdür. Aggregate fonksiyonu seçenek listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 ref1ref2, ...     hesaplamaya dahil etmek istediğini 1 - 254 arasında aralık veya başvurudur.

 

 

Dizi Biçimi

AGGREGATE (function_num; options; array; k)

 

 

function_num : Gerekli. Bu fonksiyonun 14-19 arasında kullanılabilecek fonksiyon numarasıdır. Aşağıda bu fonksiyonların listesini bulabilirsiniz.

options : Gerekli. Fonksiyon için belirtilen değerlendirme aralığının dışında bırakılacak işlev türüdür. Aggregate fonksiyonu seçenek listesini aşağıda bulabilirsiniz.

array :    Bir dizi, bir dizi formülü, veya hesaplama yapmak istediğiniz bir hücre aralığı için bir referans.

k :  dizideki ya da veri hücre aralığındaki döndürülecek değerin konumdur.

 

 

Örnekler :

 

 

Yukarıdaki örnek Aggregate fonksiyonu ile Average fonksiyonu aynı sonucu döndürür. Çünkü function_num bağımsız değişkeni 1 (Average) olarak verilmiştir ve belirlenen hücre aralığında göz ardı edilecek bir hata değeri bulunmamaktadır.

 

Örnek Data2 tablomuzda birçok satır gizlenmiş durumda Aggregate fonsiyonunda kullanılan option bağımsız değişkenin değerine göre sonucun nasıl değiştiğini inceleyiniz. Gizli satırların hesaplamadan hariç tutulabilmesi için option bağımsız değişkenin değeri 5 olarak belirlenmiştir.

 

AGGREGATE fonksiyonunun Referans kullanımında Array kullanmanız durumunda #VALUE! hata mesajını döndürür.

 

Yukarıdaki örnek AGGREGATE fonksiyonumuz Data1 tablosundaki en büyük ikinci Pencil satışını döndürür.

 

Bu AGGREGATE fonksiyonunun dizi kullanımı ile en küçük Pencil satış değerinin döndürülmesi amaçlanmıştır. Örneğimizi dizi olarak inceleyecek olursak {384;0;0;0;0;997;0;1200;0;318} en küçük değer olarak bu fünksiyon her zaman 0 değerini döndücerektir. Ama elbette ihtiyaç duyduğumuz sonuç bu değil

 

Bir üsteki örnekde ulaşamadığımız en küçük Pencil satış değerine bu örnekde hesaplayabildik. Bu örnekde sadece geriye döndürülen sonuçları 1'e bölüyoruz böylece sonuç değeri 0 olan dizi elamanları hata değerini döndürecektir. AGGREGATE fonksiyonun option bağımsız değişkeni 6 olduğu için fonsiyonumun hatalı değerleri görmezden gelerek geriye en küçük değer olan 318'i döndürür. {384;#DIV/0!;#DIV/0!;#DIV/0!;#DIV/0!;997;#DIV/0!;1200;#DIV/0!;318}

 

AGGREGATE fonksiyonunun SUMPRODUCT gibi birden fazla kriter ile kullanımıda mümkündür. Bu örneğimiz Nort böglesinde yapılan en küçük Pencil satış değerini döndürür.

 

Bu son uygulamamız Excel'de bulunmayan MEDIANIFS gibi çalışır. Bir hücre aralığındaki değerlerin medyanını bulmak için MEDIAN fonksiyonu kullanılır. Bu örneğimiz South bölgesindeki satışların medyan değerini verir.

 

Fonksiyon Numaraları

Seçenek Listesi

 


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »