Fonksiyonlar » Veritabanı Fonksiyonları

DCOUNT (VSEÇSAY) Fonksiyonu

Bir listenin veya veritabanının bir sütununda belirttiğiniz koşulları karşılayan hücreleri sayar. Alan bağımsız değişkeni opsiyoneldir. Alan geçilirse DCOUNT (VSEÇSAY) , veritabanındaki ölçütü karşılayan bütün kayıtları sayar.

 

 

Kullanılış Şekli :

DCOUNT (database;field; criteria )

VSEÇSAY(veritabanı;alan;ölçüt)

 

DCOUNT işlevinin sözdizimi ; database, criteria zorunlu alanlar ve field opsiyonel bağımsız değişkenlerden oluşur.

 

Database (Veritabanı)     listeyi veya veritabanını oluşturan hücre aralığıdır. Bir veritabanı, içindeki ilişkili bilgi satırlarının kayıtlar ve veri sütunlarının alanlar olduğu bir bağlantılı veriler listesidir. Listenin ilk satırı her sütunun etiketini içerir.

Field (Alan)     fonksiyon içinde hangi sütunun kullanıldığını belirtir. Sütun etiketini çift tırnak işaretleri arasına yerleştirilmiş olarak ("Sipariş No " veya "Adet" gibi) veya tırnak işaretleri kullanmadan sütunun listedeki konumunu gösteren bir sayı olarak (ilk sütun için 1, ikinci sütun için 2, vb.) girin.

Criteria (Ölçüt)     belirttiğiniz koşulları içeren bir hücre aralığıdır. Ölçüt bağımsız değişkenleri için, en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun için belirttiğiniz koşulun yer aldığı bir hücresi bulunan her bağımsız değişkeni kullanabilirsiniz.

 

 

Örnek :

Aşağıdaki örneğimiz veri listesinde bulunan 1080 nolu sipariş için ürün adeti 10 ve fazla olan ürünler sayını verir.

  • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »