Fonksiyonlar » Veritabanı Fonksiyonları

DMIN (VSEÇMİN) Fonksiyonu

DMAX fonksiyonu, bir listenin veya veritabanının belirttiğiniz koşullara uyan bir sütunundaki en küçük sayıyı verir.

 

 

Kullanılış Şekli :

DMIN (database;field; criteria )

VSEÇMİN(veritabanı;alan;ölçüt)

 

DMIN işlevinin sözdizimi ; database, criteria zorunlu alanlar ve field opsiyonel bağımsız değişkenlerden oluşur.

 

Database (Veritabanı)     listeyi veya veritabanını oluşturan hücre aralığıdır. Bir veritabanı, içindeki ilişkili bilgi satırlarının kayıtlar ve veri sütunlarının alanlar olduğu bir bağlantılı veriler listesidir. Listenin ilk satırı her sütunun etiketini içerir.

Field (Alan)     fonksiyon içinde hangi sütunun kullanıldığını belirtir. Sütun etiketini çift tırnak işaretleri arasına yerleştirilmiş olarak ("Sipariş No " veya "Adet" gibi) veya tırnak işaretleri kullanmadan sütunun listedeki konumunu gösteren bir sayı olarak (ilk sütun için 1, ikinci sütun için 2, vb.) girin.

Criteria (Ölçüt)     belirttiğiniz koşulları içeren bir hücre aralığıdır. Ölçüt bağımsız değişkenleri için, en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun için belirttiğiniz koşulun yer aldığı bir hücresi bulunan her bağımsız değişkeni kullanabilirsiniz.

 

 

Örnek :

Aşağıdaki örneğimiz veri listesindeki 1080 nolu siparişde bulunan endüşük sipariş miktarını verir.

  • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »