Fonksiyonlar » Arama ve Başvuru Fonksiyonları

INDEX (İNDİS) Fonksiyonu

INDEX fonksiyonu; Tablo veya aralıktaki değeri ya da değere başvuruyu verir. Bu fonksiyonun iki farklı kullanım biçimi vardır: dizi biçimi ve başvuru biçimi.

 

Dizi Biçimi

Tabloda veya dizide bulunan öğenin değerini, satır ve sütun numarası indisleriyle seçerek verir.

 

Kullanılış Şekli :

INDEX (array, row_num, [column_num])

İNDİS (dizi, satır_sayısı, [sütun_sayısı])

 

INDEX işlevinin dizi kullanımı için sözdiziminde aşağıdaki değişkenler bulunur.

 

Array : (aranan_değer) Gerekli. Bir hücre aralığı veya dizi sabitidir.

Array yalnızca tek bir satır veya sütun içeriyorsa, ilgili row_num (satır_sayısı) veya column_num (sütun_sayısı) bağımsız değişkeni isteğe bağlıdır.

Array bağımsız değişkeninde birden çok satır ve birden çok sütun varsa ve yalnızca satır_sayısı veya sütun_sayısı'ndan biri kullanılırsa, INDEX işlevi dizideki tüm satır veya sütuna ilişkin bir dizi verir.

 

row_num : (satır_sayısı) Gerekli. Dizinin içinden değeri verilecek satırı seçer. Satır_sayısı belirtilmezse sütun_sayısı gerekir.

column_num : (sütun_sayısı) İsteğe bağlı. Dizinin içinden değeri verilecek sütunu seçer. Sütun_sayısı belirtilmezse, satır_sayısı gerekir.

 

Uyarılar :
satır_sayısı ve sütun_sayısı bağımsız değişkenlerinin ikisi de kullanılırsa INDEX işlevi, satır_sayısı ve sütun_sayısı bağımsız değişkenlerinin kesişimindeki hücrenin değerini verir.
Satır_sayısı ve sütun_sayısı dizideki bir hücreyi göstermelidir, tersi durumda, INDEX işlevi #REF! (#BAŞV!) hata değeri verir.

 

Index Array Kullanımı için Örnek :

 

Başvuru Biçimi

Belirli bir satır ve sütunun kesişimindeki hücrenin başvurusunu verir. Başvuru bitişik olmayan seçimlerden oluşuyorsa, araştırılacak olan seçimi alabilirsiniz.

 

Kullanılış Şekli :

INDEX (reference, row_num, [column_num], [area_num])

İNDİS (başv, satır_sayısı, [sütun_sayısı], [alan_sayısı])

 

INDEX işlevinin dizi kullanımı için sözdiziminde aşağıdaki değişkenler bulunur.

reference : (başv) Gerekli. Bir ya da daha fazla hücre aralığına bir başvurudur.

row_num : (satır_sayısı) Gerekli. İçinden bir başvuru verilecek olan başvurudaki satırın sayısıdır.

column_num : (sütun_sayısı)  İsteğe bağlı. İçinden bir başvuru verilecek olan başvurudaki sütunun sayısıdır.

area_num : (alan_sayısı) İsteğe bağlı. İçinden Satır_sayısı ve Sütun_sayısının kesişimi verilecek olan başvurudaki bir aralığı seçin. Seçilen ya da girilen ilk alan 1, ikincisi 2 vb. olarak numaralanır. Alan_sayısı belirtilmezse, INDEX 1. alanı kullanır.

 

Index Başvuru Kullanımı için Örnek :


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »