Fonksiyonlar » Arama ve Başvuru Fonksiyonları

LOOKUP (ARA) Fonksiyonu

LOOKUP fonksiyonu bir satırlık veya bir sütunluk aralıkta ya da dizide yer alan bir değeri döndürür. LOOKUP işlevinin iki sözdizimi biçimi vardır: vektör biçimi ve dizi biçimi.

 

 

Uyarılar :
LOOKUP işlevini, fonksiyonlar için iç içe yerleştirme sınırını aşan sınamalar veya ayrıntılı sınamalar için IF işlevine alternatif olarak da kullanabilirsiniz.
LOOKUP işlevinin düzgün çalışması için, arama yapılan verilerin artan düzende sıralanmış olması gerekir. Bu mümkün değilse, HLOOKUP, VLOOKUP veya MATCH işlevini kullanın.

 

Vektör Biçimi

Vektör tek bir satır ya da sütun içeren bir aralıktır. LOOKUP işlevinin vektör biçimi, tek satırlı veya tek sütunlu bir aralıkta (vektör olarak bilinir) değer arar ve ikinci tek satırlı veya tek sütunlu aralığın aynı konumundaki değeri döndürür. Eşleştirmek istediğiniz değerleri içeren aralığı belirlemek istediğinizde LOOKUP işlevinin bu biçimini kullanın. LOOKUP işlevinin diğer biçimi otomatik olarak ilk sütuna ya da satıra bakar.

 

Kullanılış Şekli :

LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

ARA (aranan_değer, aranan_vektör, [sonuç_vektörü])

 

LOOKUP işlevinin vektör kullanımı için sözdiziminde aşağıdaki değişkenler bulunur.

 

lookup_value : (aranan_değer) Gerekli. ARA işlevinin ilk vektörde aradığı değer. Aranan_değer bir sayı, metin, mantıksal bir değer ya da bir değere başvuruda bulunan bir ad ya da başvuru olabilir.

lookup_vector : (aranan_vektör) Gerekli. Yalnızca bir satır ya da bir sütun içeren aralık. Aranan_vektör içindeki değerler metin, sayı ya da mantıksal değer olabilir.

Aranan_vektör içinde değerlerin artan sırada yerleştirilmesi gerekir: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... veya A-Z, YANLIŞ, DOĞRU; aksi halde ARA işlevi yanlış değer döndürebilir. Büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz.

result_vector : (sonuç_vektörü) İsteğe bağlı. Yalnızca bir satır ya da sütun içeren aralık. Sonuç_vektörü bağımsız değişkeni aranan_vektör ile aynı büyüklükte olmalıdır.

 

Uyarılar :
range_lookup bağımsız değişkeni değeri TRUE veya belirtilmemişse tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerlerin artan sırada yerleştirilmesi gerekir; Böyle yapılmazsa, VLOOKUP fonksiyonu doğru değeri vermeyebilir.

 

Lookup Vektor Kullanımı için Örnek :

 

Dizi Biçimi

LOOKUP işlevinin dizi biçimi, belirlenen değeri bir dizinin ilk satırında ya da sütununda arar, sonra dizinin son satırı veya son sütununda aynı konumdaki değeri döndürür. Eşleştirmek istediğiniz değerler dizinin ilk satırında ya da sütununda olduğu zaman LOOKUP işlevinin bu biçimini kullanın. Sütunun ya da satırın yerini belirleyebilmek istediğiniz zaman LOOKUP işlevinin diğer biçimini kullanın.

Kullanılış Şekli :

LOOKUP (lookup_value, array)

ARA (aranan_değer, dizi)

 

LOOKUP işlevinin dizi kullanımı için sözdiziminde aşağıdaki değişkenler bulunur.

lookup_value : (aranan_değer) Gerekli. LOOKUP işlevinin bir dizide aradığı değer. aranan_değer bağımsız değişkeni bir sayı, metin, mantıksal değer ya da değere başvuruda bulunan bir ad ya da başvuru olabilir.

array : (dizi) Gerekli. Aranan_değer bağımsız değişkeniyle karşılaştırmak istediğiniz metni, sayıları ya da mantıksal değerleri içeren hücre aralığı.

 

Lookup Dizi Kullanımı için Örnek :


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »