Fonksiyonlar » Metin Fonksiyonları

SEARCH (MBUL) Fonksiyonu

SEARCH bir metin dizesini başka bir metin dizesi içinde bulur ve ikinci metin dizesinin ilk karakterine göre ilk metin dizesinin başlangıç konumunun sayısını döndürür.

 

 

Kullanılış Şekli :

SEARCH (find_text,within_text,start_num)

MBUL (bul_metin;metin;başlangıç_sayıs)

 

SEARCH (MBUL) işlevinin sözdizimi find_text ve within_text olmak üzere iki zorunlu değişken ve start_num adında opsiyonal değişken içerir:

 

find_text     bulmak istediğiniz metindir.

within_text     bulmak istediğiniz metni içeren metindir.

start_num     aramanın başlatılacağı karakteri belirtir. Metin'deki ilk karakter karakter sayısı 1'dir. Kullanımı opsiyonel olan bu değişken belirtilmezse 1 olduğu varsayılır.

 

 

Uyarılar :

SEARCH(MBUL) büyük/küçük harf duyarlı değildir ve joker karakterler kullanılabilir.

Büyük/küçük harf duyarlı bir arama yapmak istiyorsanız FIND kullanın.

Find_text bağımsız değişkeninde soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakterle eşleşirken yıldız işareti herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.

Find_text ile belirtilen metin bulunamazsa, SEARCH işlevleri #VALUE! (#DEĞER!) hata değeri verir.

Start_num sıfırdan büyük değilse, SERACH işlevleri yine #VALUE! (#DEĞER!) hata değeri verir.

Start_num, metinin uzunluğundan büyükse, SEARCH #VALUE! hata değeri verir.

 

Örnek :

Aşağıdaki ilk örneğimiz A2 hücresindeki ilk "U" karakterinin konumunu verir. İkinci örnek ise A2 hücresinde geçen 3. "U" karakterinin konumunu verir. Üçüncü son örneğimiz ise A2 hücresindeki metni 1. konumundan 1 karakterine kadar ayıklar. Bu son örnekde SEARCH fonksiyonu ve MID fonksiyonu iç içe kullanılmıştır.

 

  • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »