Fonksiyonlar » Bilgi Fonksiyonları 1. Sayfa

ISEVEN (ÇİFTTİR) Fonksiyonu

Sayı çiftse TRUE (DOĞRU) , sayı tekse FALSE (YANLIŞ) verir.

ISODD (TEKTİR) Fonksiyonu

Sayı tekse DOĞRU , sayı çiftse YANLIŞ verir.

CELL (HÜCRE) Fonksiyonu

CELL (HÜCRE) işlevi hücrenin biçimlendirmesi, konumu ve içeriği hakkındaki bilgileri döndürür. 

INFO (BİLGİ) Fonksiyonu

Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir.

TYPE (TİP) Fonksiyonu

Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

N (N) Fonksiyonu

Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir

ERROR.TYPE (HATA.TİPİ) Fonksiyonu

Bir hata türüne ilişkin sayıları verir.

ISBLANK (EBOŞSA) Fonksiyonu

Hedefteki hücre boşsa DOĞRU, boş değilse YANLIŞ'ı değerini verir.

ISERR (EHATA) Fonksiyonu

Hedefteki hücre #N/A (#YOK) dışında bir hata değerine başvuruyorsa DOĞRU, değilse YANLIŞ deverini verir.

Fx_IsError

ISERROR (EHATALIYSA) Fonksiyonu

Değer aşağıdaki herhangi bir hata değerine başvuruyorsa DOĞRU, değilse YANLIŞ'ı verir.


(#YOK, #DEĞER!, #BAŞV!, #SAYI/0!, #SAYI!, #AD? ya da #BOŞ!).
(#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, or #NULL!).

 • Sayfa 1 - 2
 • 1
 • 2


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »