Excel ve Raporlama Hakkında Herşey

Site Haritası

Homepage Last updated: 2014, March 31
Total pages: 146

22 pages
PlusExcel, Excel ve Raporlama Hakkında Herşey
PlusExcel, Excel ve Raporlama Hakkında Herşey
Excel Fonksiyonları
Excel Grafik Türleri
Dinamik Grafikler
Shift Kombinasyonlu Kisa Yol Tuslari
İletişim Bilgileri
Matematik Fonksiyonları
Tarih ve Saat Fonksiyonları 1. Sayfa
Mantıksal Fonksiyonlar
Arama ve Başvuru Fonksiyonları 1. Sayfa
Metin Fonksiyonlari 1. Sayfa
Veritabanı Fonksiyonları
Bilgi Fonksiyonlari 1. Sayfa
Istatiksel Fonksiyonlari 1. Sayfa
CTRL Kombinasyonlu Kısa Yol Tuşları
İşlev Kombinasyonlu Kısa Yol Tuşları
Tarih ve Saat Fonksiyonları 2. Sayfa
Arama ve Başvuru Fonksiyonları 2. Sayfa
Metin Fonksiyonları 2. Sayfa
Bilgi Fonksiyonlari 2. Sayfa
İstatiksel Fonksiyonları 2. Sayfa
    
forms9 pages
Excel Form Denetimleri
Excel Form Control Panel
Button (Düğme)
Check Box (Onay Kutusu)
Option Button (Seçenek Düğmesi)
List Box (Liste Kutusu)
Combo Box (Açılan Kutu)
Scroll Bar (Kaydırma Çubuğu)
Spin Button (Değer Değiştirme Düğmesi)
    
vba12 pages
Excel Makroları Ne İşe Yarar
Excel'de Gizli Ad Alanlarını Görünür Yapmak
VBA ile Zaman Sayacı Uygulamaları
MsgBox Style Parametrelerinin Kullanımı
MsgBox Kullanımı
InputBox Kullanımı
VBA Koduna Kısayol Tuş Kombinasyonu Atama
Makro Kaydetme
VBA Makroları Oluşturma
Bir Nesne veya Denetime Makro Atama
Makrolari Silme
Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personel.xlsb)
    
excel_tricks8 pages
İp Uçları
Maksimum ve Minimum Sapma Hesaplama
Hücre Referanslı Transpose Yapmak
Koplaya ve Yapıştır ile Grafiğe Veri Ekleme
Formüllerde Adları Tanımlama ve Kullanma
Adları Tanımlamak
Adları Değiştirmek
Bir Veya Daha Çok Adı Silmek
    
formulas88 pages
AGGREGATE Fonksiyonu
VLOOKUP Fonksiyonu
HLOOKUP (YATAYARA) Fonksiyonu
INDEX (İNDİS) Fonksiyonu
OFFSET (KAYDIR) Fonksiyonu
MATCH (KAÇINCI) Fonksiyonu
SUBTOTAL (ALTTOPLAM) Fonksiyonu
IF (EĞER) Fonksiyonu
SUMIF (ETOPLA) Fonksiyonu
COUNTIF (EĞERSAY) Fonksiyonu
IFERROR (EĞERHATA) Fonksiyonu
CONCATENATE (BİRLEŞTİR) Fonksiyonu
TEXT (METNEÇEVİR) Fonksiyonu
ABS (MUTLAK) Fonksiyonu
MOD (MOD) Fonksiyonu
RAND Fonksiyonu
AND (VE) Fonksiyonu
OR (YADA) Fonksiyonu
NOT (DEĞİL) Fonksiyonu
ISEVEN (ÇİFTTİR) Fonksiyonu
ISODD (TEKTİR) Fonksiyonu
CELL (HÜCRE) Fonksiyonu
INFO (BİLGİ) Fonksiyonu
TYPE Fonksiyonu
N (S) Fonksiyonu
ERROR.TYPE (HATA.TİPİ) Fonksiyonu
DIR Fonksiyonları
ADDRESS (ADRES) Fonksiyonu
CHOOSE (ELEMAN) Fonksiyonu
COLUMN (SÜTUN) Fonksiyonu
COLUMNS (SÜTUNSAY) Fonksiyonu
GETPIVOTDATA (ÖZETVERİAL) Fonksiyonu
LOOKUP (ARA) Fonksiyonu
INDIRECT (DOLAYLI) Fonksiyonu
ROW (SATIR) Fonksiyonu
ROWS (SATIRSAY) Fonksiyonu
TRANSPOSE Fonksiyonu
DAY (GÜN) Fonksiyonu
MONTH (AY) Fonksiyonu
YEAR (YIL) Fonksiyonu
NOW (ŞİMDİ) Fonksiyonu
TODAY (BUGÜN) Fonksiyonu
DATEVALUE (TARİHSAYISI) Fonksiyonu
EDATE (SERİTARİH) Fonksiyonu
EOMONTH (SERİAY) Fonksiyonu
WEEKDAY Fonksiyonu
WEEKNUM (HAFTASAY) Fonksiyonu
WORKDAY Fonksiyonu
WORKDAY.INTL Fonksiyonu
NETWORKDAYS Fonksiyonu
NETWORKDAYS.INTL Fonksiyonu
TIME (ZAMAN) Fonksiyonu
TIMEVALUE (ZAMANSAYISI) Fonksiyonu
HOUR (SAAT) Fonksiyonu
MINUTE (DAKİKA) Fonksiyonu
SECOND (SANİYE) Fonksiyonu
EXACT (ÖZDEŞ) Fonksiyonu
FIND (BUL) Fonksiyonu
LEFT (SOLDAN) Fonksiyonu
LOWER Fonksiyonu
UPPER Fonksiyonu
PROPER Fonksiyonu
MID (ORTADAN) Fonksiyonu
REPLACE (DEĞİŞTİR) Fonksiyonu
REPT (YİNELE) Fonksiyonu
RIGHT (SAĞDAN) Fonksiyonu
SEARCH (MBUL) Fonksiyonu
TRIM (KIRP) Fonksiyonu
AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonu
Fonksiyonlar » İstatistiksel Fonksiyonları
COUNTA (BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY) Fonksiyonu
COUNTBLANK (BOŞLUKSAY) Fonksiyonu
LARGE Fonksiyonu
SMALL Fonksiyonu
MAX (MAK) Fonksiyonu
MIN (MİN) Fonksiyonu
RANK Fonksiyonu
MEDIAN (ORTANCA) Fonksiyonu
DCOUNT (VSEÇSAY) Fonksiyonu
DAVERAGE (VSEÇORT) Fonksiyonu
DSUM (VSEÇTOPLA) Fonksiyonu
Fonksiyonlar > Veritabanı Fonksiyonları
DMIN (VSEÇMİN) Fonksiyonu
Fonksiyonlar > Veritabanı Fonksiyonları
ROUND (YUVARLA) Fonksiyonu
SUMIFS (ÇOKETOPLA) Fonksiyonu
SUMPRODUCT (TOPLA.ÇARPIM) Fonksiyonu
LEN (UZUNLUK) Fonksiyonu
    
home5 pages
Option Button ile Dinamik Grafik Uygulaması
Dinamik DropDown List Uygulaması
İki Listeyi Karşılaştırmak (Excel 2007 +)
Excel'de Termometre Grafik
Excel'de Gantt Grafiği
    
download1 page
thermometer_charts.xls