İleri Excel » Makrolar

 

MsgBox Kullanımı

VBA uygulamalarında MsgBox kullanıcıya bir mesaj vermek için kullanılır. Bunun yanında kullanıcının seçtiği durumu göre program akışının yönü belirlenebilir.

 

 

MsgBox Düğme Stil Parametreleri

MsgBox objesinin style parametreleri kullanıcıdan alınacak geri bildirimin tipine göre belirlenir ve seçime göre foknsiyondan geriye sayısal bir değer dönecektir. Program içinde MsgBox'dan döndürülen değere göre akış belirlenir. Aşağıdaki parametre değerleri kullanılabilir.

 

MsgBox Style vbOKCancel

 

 

Sub MyMessage() 
MsgBox "Excel ve Raporlama Hakkında Herşey" & vbCrLf & _
"www.plusexcel.com" , vbOKCancel 
End Sub 
      

 

OK 1, Cancel 2 değerini döndürür.

 

MsgBox Style vbAbortRetryIgnore

 

 

Sub MyMessage() 
MsgBox "Excel ve Raporlama Hakkında Herşey" & vbCrLf & _
"www.plusexcel.com" , vbAbortRetryIgnore 
End Sub 
      

 

Abort 3, Retry 4 ve Ignore 5 değerini döndürür.

 

MsgBox Style vbYesNoCancel

 

 

Sub MyMessage() 
MsgBox "Excel ve Raporlama Hakkında Herşey" & vbCrLf & _
"www.plusexcel.com" , vbYesNoCancel 
End Sub 
      

 

Yes 6, No 7 ve Cancel 2 değerini döndürür.

 

MsgBox Style vbYesNo

 

 

Sub MyMessage() 
MsgBox "Excel ve Raporlama Hakkında Herşey" & vbCrLf & _
"www.plusexcel.com" , vbYesNo 
End Sub 
      

 

Yes 6, No 7 değerini döndürür.

 


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »