İleri Excel » Makrolar

 

Excel'de kullandığınız çeşitli eklentiler (ad-in) veya makrolar gizli alan adları oluşturur. Üstelik çalışma safyasında adların referans olarak kullandığı tüm nesneler ve formüller kaldırılsa bile, yine de bağlantılar excel'de bulunabilir ve bu gizli alan adlarını silmeden bu bağlantıları kaldıramazsınız. Gizli alan adlarını görünür yapmak veya silmek için aşağıdaki VBA kodlarını kullanabilirsiniz.

Hücre, hücre aralığı, formül veya sabit değeri temsil eden ad alanlarının nasıl tanımlandığı veya diğer ad türleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Formüllerde ad alanlarını kullanmak...

 

 

Gizli Ad Alanlarını Görünür Yapmak

 

	Sub Test()
	Dim nName as Name
	For Each nName in ActiveWorkbook.Names
  nName.Hidden = False
	Next nName
	End Sub
  

 

 

Tüm Gizli Ad Alanlarını Silme

 

Sub DeleteNames()
Dim nmeName As Name
  On Error Resume Next
  For Each nmeName In ActiveWorkbook.Names
'    MsgBox nmeName.Name
    nmeName.Delete
  Next nmeName
  On Error GoTo 0
End Sub

 

 

Gizli Ad Alanlarını Kullanıcı Onayı ile Silme

 

' Module to remove all hidden names on active workbook
  Sub Remove_Hidden_Names()

    ' Dimension variables.
    Dim xName As Variant
    Dim Result As Variant
    Dim Vis As Variant

    ' Loop once for each name in the workbook.
    For Each xName In ActiveWorkbook.Names

      'If a name is not visible (it is hidden)...
      If xName.Visible = True Then
        Vis = "Visible"
      Else
        Vis = "Hidden"
      End If

      ' ...ask whether or not to delete the name.
      Result = MsgBox(prompt:="Delete " & Vis & " Name " & _
        Chr(10) & xName.Name & "?" & Chr(10) & _
        "Which refers to: " & Chr(10) & xName.RefersTo, _
        Buttons:=vbYesNo)

      ' If the result is true, then delete the name.
      If Result = vbYes Then xName.Delete

      ' Loop to the next name.
    Next xName

  End Sub

 


 • Lookup Formülleri

  Excel'de sıklıkla kullanılan Lookup formülleri ile ilgili örnekli anlatımlara ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı »

 • Excel İpuçları

  Zaman kazandıracak faydalı ipuçları ve daha fazlası için mutlaka göz atın.              

  Devamı »

 • VBA Programlama

  VBA makroları oluşturarak Excel'in sınırlarını zorlayın. Örnek kodları inceleyin veya kendi makronuzu kaydedin.

  Devamı »